Financování

  • nezávazná ústní rezervace na 24 hodin
  • rezervační smlouva ve výši 100.000,- Kč ( při rezervaci domu a podpisu rezervační smlouvy 50.000,-Kč a do 10ti dnů doplatek 50.000,-Kč ( do 30ti dnů se podepisuje SOSBK)
  • smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK), která již obsahuje podmínky kupní smlouvy. Zde je výběr z několika variant, dle finančních možností klienta:

a) Klient má část peněz z vlastních zdrojů a část z hypotéky
Při podpisu SOSBK se podepisuje zároveň smlouva o svěření peněz s notářem, bankovní úschova (vázaný účet) či advokátní úschova. Peníze, které má klient z vlastních zdrojů, putují do této úschovy, do dalších 30 dnů klient předkládá úvěrovou smlouvu a zástavní smlouvu dle podmínek hypoteční banky.

b) Klient má peníze z vlastních zdrojů
Při podpisu SOSBK se podepisuj zároveň smlouvy o svěření peněz s notářem, bankovní úschova (vázaný účet) či advokátní úschova. Klient skládá finanční prostředky na účet úschovy do 30 dnů od podpisu SOSBK.

c) Klient bude čerpat pouze prostředky z hypotéky
Podepisuje se SOSBK a do 30 dnů klient předloží úvěrovou smlouvu a zástavní smlouvu dle podmínek hypoteční banky.

  • kupní smlouva se podepisuje po nabití právní moci kolaudačního rozhodnutí a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Klient musí prokázat zajištění financování nemovitosti, tzn. vlastní prostředky jsou složeny na účet úschovy (notář, banka či advokát) a je uzavřena úvěrová a zástavní smlouva. Po podpisu kupní smlouvy se vkládá do katastru nemovitostí zástavní právo (pro hypoteční banku) a následně vlastnické právo ve prospěch kupujícího a teprve poté se uvolňuje k proplacení doplatek celé kupní ceny (za pozemek a stavbu). Stáváte se tedy vlastníkem nemovitostí, a až poté se uvolňují developerovi finance.
  • Financování klientských změn se řeší samostatným dodatkem ke SOSBK dle dohody s prodávajícím. Postupuje se individuálně podle typu, ceny a dostupnosti na trhu u objednaných nadstandardů.

Nabízíme Vám jednak služby našich partnerských finančních specialistů, notářskou úschovu, advokátní úschovu či vázaný účet u jednotlivých finančních institucí. Samozřejmostí je také právní servis. Nabízíme realitní služby při zajištění prodeje Vaší nemovitosti - v případě potřeby financování kupní ceny.